• "Pracovníci"
  • "Hotel International"

Vítejte na stránkách Interhotelu Brno

Založení internetových stránek „ INTERHOTEL BRNO“ iniciovali bývalí pracovníci Interhotelu Brno - klub seniorů. Jedná se o soukromou, nekomerční a neziskovou iniciativu vyznávající zásadu, že“ nikdo by neměl být zapomenut“ a domnívají se, že alespoň jednořádkovým uvedením jména a příjmení snad i profese je tím minimálním, jak můžeme připomenou mnohdy celoživotní práci svých kolegů a přátel, se kterými jsme pracovali v hotelích Interhotelu Brno.

image1

Organizace stránek by měla v jednoduché formě odpovídat systému Wikipedie. Neexistuje žádný archiv, ze kterého by bylo možno ověřené podklady čerpat, proto je třeba uvést, že seznamy pracovníků jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů, zejména z ústního podání bývalých kolegů, fotografií atd. Je možné, že systém může vykazovat chybné nebo neúplné údaje, ty budou samozřejmě vždy opraveny nebo doplněny. V tomto směru počítáme s participací všech, kteří mohou pomoci. Požadavky na zveřejnění budou vždy bezplatné. Totéž platí i pro případy, kdy relevantní kompetentní osoby si budou přát odstranění textů ze seznamu.

Seznam bývalých pracovníků Interhotelu Brno bude neustále průběžně doplňován, tak, jak budou získávány nové informace.

Mnoho pracovníků migrovalo z ostatních systémů cestovního ruchu, proto se domníváme že by seznam měl v odpovídajícím rozsahu zahrnovat i ty, kteří přešli k Interhotelu Brno  z RaJ, Čedoku a jiných Interhotelů , ale i pracovníky z hotelových škol apod.  Vždy bude určující, jaké zdroje informací získáme.

Rozsah informací u jednotlivých subjektů bude záviset vždy hlavně na dostupném zdroji a finančních možnostech iniciátorů . Na financování základní struktury se zatím podílejí jen členové klubu seniorů. Pokud se po oslovení najdou donátoři, finanční krytí bude použito vždy jen na zkvalitnění www. stránek např. více textu a rozšířenou fotogalerii apod. Jak se připojit k případné participaci spolufinancování stránek uvádíme v části Kontakty.

Vzhledem k migraci mezi hotely  Interhotelu Brno jsou v seznamech uváděni pracovníci podle toho, kde pracovali nejdelší období nebo dosáhli nejvyšší odbornou funkci. Údaje u jednotlivých osob se budou vždy týkat jen profesního působení a budou apolitické.

Veškeré publikované informace v materiálu www. INTERHOTEL BRNO se týkají pouze období činnosti podniku INTERHOTEL BRNO tj. od 1.6.1962 do 31.12.1989