• "Pracovníci"
  • "Hotel International"

Interhotel Brno - Historie

Podnik INTERHOTEL BRNO / dále pak IHB/ byl ustaven Dekretem ministra obchodu č- 7512 /62  k datu 1.6.1962

1.6.1962 - rozhodnutím Ministra obchodu ČSR  čj. 2215 delimitován Grandhotel Brno ze   Sdružení pro cestovní ruch ČSR do nově ustanoveného  Interhotelu Brno

1.7.1962 - hotel International  Brno H xxxx – uveden do provozu  NOVÁ VÝSTAVBA  

1.4.1964 - delimitovány z RaJ  Brno I -  hotely Slavia, Morava a Metropol

delimitován z RaJ Brno II – hotel Slovan

delimitován z RaJ Jihlava – hotel Grand

delimitován z RaJ Žďár n. Sázavou – hotel Mánes /Svratka/ 

1.5.1964 - hotel Continental zprovozněn   NOVÁ VÝSTAVBA

1.7 1964 - motel Bobrava – zprovozněn

1.9.1964 - Hradní vinárna Spilberk – zprovoznění

1.1.1965 - spojení Interhotelů s Čedokem

1.1.1968 - delimitován závod České Budějovice

hotel Slunce Č. Budějovice, hotel Krumlov Č. Krumlov, hotel Otava Písek,

Parkhotel Hluboká n. Vltavou, hotel Svět Třeboň, osada Ostende Třeboň

1.1.1970 - Zřízen MO ČSR -  ČEDOK - Interhotely – Trust podniků cestovního ruchu

1.1.1971 - převeden závod České Budějovice pod Interhotel Praha

1.1.1971 - převzat závod  Gottwaldov

 hotel Moskva, hotel Alexandria Luhačovice, Autocamping Luhačovice, Koliba

 výstavba hotelu Družba  GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE na  H xxx  

1.9. 1979 - zprovozněn hotel Voroněž I    H xxxx  NOVÁ VÝSTAVBA

1.6. 1980 - zprovozněn Garni hotel Voroněž II  - H xxx  NOVÁ VÝSTAVBA

1.9. 1980 - zprovozněn areál Moravská Chalupa Brno NOVÁ VÝSTAVBA

1.1. 1979 - Grand hotel Brno GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE ubytovací část – do 1983

II. etapa – odbytová střediska  7.1986 – 9.1989

1.5. 1980 - REKONSTRUKCE OBJEKTU  na hotel H xxx ve Strážnici

1.12.1985 - Hotel Slavia  GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE obnovení provozu 06.1988  

Ukončení činnosti podniku  INTERHOTEL BRNO k 31.12.1988  

Na základě rozhodnutí ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR čj. 3768 ze dne 23.12.1988 o zrušení státních hospodářských organizací trustu podniků Čedok byly tyto dnem 31.12.1988 zrušeny. Rozhodnutím MO CR ČSR čj. 3765/1988 byl dnem 1.1.1989 založen státní podnik Čedok se sídlem v Praze.

Interhotely /včetně subjektů Interhotelu Brno/ byly atomizovány do systému hospodářských organizací - později privatizovány.  

Veškeré publikované informace se týkají pouze Interhotelu Brno 1.6.1962 – 31.12.1988  

  STATISTIKA  A  DOSAŽENÉ VÝKONY  k datu   31.12.1988

  Základní závody    9                                                   Provozní jednotky  9

Continental                                                                 Hradní vinárna Špilberk

Mánes Svratka

Grand Brno                                                                 motel Bobrava

Grand Jihlava

International

Morava

Moskva Gottwaldov                                                   Družba

                                                                                    Alexandria Luhačovice

                                                                                    Autocamp Luhačovice

Slavia

Slovan                                                                         Metropol

                                                                                    Strážnice

Voroněž I                                                                    Voroněž II. Gárni + MCH

      Celková kapacita ubytování  -  tržby celkem     122 mil 500 tis Kč  

počet pokojů    1760

počet stálých lůžek  2935   přistýlek  1115

počet lůžek v sezonních zařízeních   290    

Celková kapacita odbytu    - tržby celkem          190 mil 200 tis Kč

  počet středisek                          kategorie                               počet míst u stolu

5                                   restaurace I. skupiny                            350

12                                                 II.                                   1 510

14                                 snack bary, denní bary                         847

 9                                  kavárny                                                945

15                                 vinárny, noční cluby                          1 234

4                                   specializovaná stř.                                 220

2                                   bufety                                                      52

celkem                                                                                     5 440

    stavy pracovníků  celkem  2 240  z toho 

výroba                                   600

odbyt                                     790

ubytování                              400

ostatní                                    450

Ukončení činnosti podniku bylo  na základě zrušovacího dekretu v roce 1990. Jednotlivé hotely byly atomizovány – později privatizovány.

Veškeré publikované informace v materiálu www. INTERHOTEL BRNO se týkají pouze období činnosti podniku INTERHOTEL BRNO tj. od 1.6.1962 do 31.12.1989